Postępowanie z dnia: 2013-02-27 10:10:14

Nr postępowania: ZP 84/019/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi hotelarskiej dla studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-02-27 10:10:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz