Postępowanie z dnia: 2013-03-12 09:01:20

Nr postępowania: ZP/98/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-03-12 08:44:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:46:07
Wykazy jednostek pływających Politechniki Gdańskiej
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:46:28
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:47:09
Formularz rzeczowo-cenowy dla części A
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:47:39
Formularz rzeczowo-cenowy dla części B
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:48:13
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:49:03
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:49:31
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:49:50
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:51:08
Oświadczenie o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:51:34
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:51:59
Wykaz osób po stronie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:52:23
Wzór Umowy dla części A
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-12 08:52:59
Wzór Umowy dla części B
pobierz