Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2013-03-13 14:11:12

Nr postępowania: ZP-14/022/R/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie prac związanych z konserwacją i modyfikacją linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-03-13 14:04:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:05:00
Załącznik nr 1 do Siwz - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:05:22
Załącznik nr 2 do Siwz - Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:06:09
Załącznik nr 3 do Siwz - Oświadczenie 1
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:06:45
Załącznik nr 4 do Siwz - Oświadczenie 2
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:07:11
Załącznik nr 5 do Siwz - Wykaz robót
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:07:31
Załącznik nr 6 do Siwz- Wykaz osób
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:07:50
Załącznik nr 7 do Siwz - Wzór umowy ramowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:08:11
Załącznik nr 8 do Siwz - Wzór umowy realizacyjnej
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:08:36
Załącznik nr 9 do Siwz - Oświadczenie 3
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:09:15
Załącznik nr 10 do Siwz- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:10:11
Załącznik nr 11 do Siwz - Typy i zakres prac
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-13 14:10:39
Załącznik nr 12 do Siwz - Zestawienie materiałów
pobierz
Specyfikacja: 2013-03-19 10:36:35
wersja edytowalna - załączniki nr 1,2,3,4,5,6,9,10
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG