Postępowanie z dnia: 2013-06-18 11:13:00

Nr postępowania: ZP/246/055/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą i sanityzacją dystrybutorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-06-18 11:11:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-18 11:11:47
Załacznik nr 2 do umowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-06-18 11:12:26
Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz