Postępowanie z dnia: 2013-06-24 13:09:00

Nr postępowania: CRZP/255/009/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Opracowanie koncepcji kursu do nauki języka angielskiego wraz z przeprowadzeniem badań mających na celu ocenę skuteczności opracowanej koncepcji dla projektu badawczego pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimedialnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych w obronnosci i w przemyśle Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Poddziałanie 1.3.1

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-06-24 13:07:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2013-06-24 13:08:01
Załącznik I do SIWZ
pobierz