Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2013-10-01 07:43:46

Nr postępowania: ZP/382/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa pozyskania studentów na studia prowadzone w języku angielskim na Politechnice Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-10-03 09:21:39
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-03 09:22:06
Zał. nr 1 - formularz oferowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-03 09:22:55
zał. nr 2 - formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-03 09:23:56
zał. nr 3 -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-03 09:24:40
Zał. nr 4- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-03 09:25:40
zał. nr 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-03 09:26:11
zał. nr 6 - wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-03 09:26:55
zał. nr 7 - pelnomocnictwo
pobierz
Specyfikacja: 2013-10-03 09:27:28
zał. nr 8 - wzór umowy
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG