Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2013-10-07 12:02:47

Nr postępowania: ZP/395/051/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa i montaż tomografu komputerowego i profilometru z topografią, z systemem komputerowym, oprogramowaniem i wyposażeniem wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu w ramach Projektu Centrum Nanotechnologi Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-10-10 09:22:19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-13 08:26:05
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-13 08:30:24
Załącznik nr 7 do SIWZ- poprawiony o zmiany w SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-13 08:30:56
Załącznik nr 8 do SIWZ- poprawiony o zmiany w SIWZ
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG