Postępowanie z dnia: 2013-11-07 14:40:31

Nr postępowania: ZP/430/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na potrzeby Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-11-09 12:38:01
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1, 3-9
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-09 12:38:55
Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-21 08:23:03
Zmiana treści SIWZ 1
pobierz