Postępowanie z dnia: 2013-11-25 14:40:43

Nr postępowania: ZP/467/055/D/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu sportowego dla Działu Zarządzania Infrastrukturą Studencką Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2013-11-25 14:39:27
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-25 14:39:51
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2013-11-25 14:40:32
Formularz rzeczowo-cenowy wersja edytowalna
pobierz