Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2014-05-23 12:15:30

Nr postępowania: ZP/217/051/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa urządzenia do nanoszenia cienkich warstw nieorganicznych - powlekacza obrotowego w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-05-23 11:47:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG