Postępowanie z dnia: 2014-05-27 09:38:29

Nr postępowania: CRZP: ZP/216/055/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Rozbudowa budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne przy ul,. Do Studzienki 16A w Gdańsku

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-05-27 09:42:49
specyfikacja wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:45:25
zał. II a Projekt wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:45:43
zał. II b Projekt wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:47:20
zał. II c Projekt wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:47:39
zał. II d Projekt wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:47:57
zał. II e Projekt wykonawczy
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:48:19
zał. III a Projekt budowlany
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:48:42
zał. III b Projekt budowlany
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:48:55
zał. IV STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:49:07
zał. V Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-27 09:52:03
wzór umowy.załącznik nr 6 do specyfikacji
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-03 08:51:44
zmiana treści specyfikacji.1.basen modelowy WOiO
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-03 08:52:28
poprawiona. wzór umowy.załącznik nr 6 do specyfikacji
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-06 10:54:50
zmiana treści specyfikacji.2.basen modelowy WOiO
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-06 10:56:06
1 PB-DROGI.poprawiony
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-06 10:56:33
4. PB rys D-3 przekrój normalny dróg.poprawiony
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-06 10:56:57
1 PW opis techniczny drogi .poprawiony
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-06 10:57:14
4 PW rys D-3 przekrój normalny dróg .poprawiony
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-10 18:46:57
zmiana treści specyfikacji.3.basen modelowy WOiO
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-10 18:47:46
zał. nr 1 do Zmiany SIWZ - wykaz zmian branża budowlana
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-10 18:49:11
zał nr. 2 a do Zmiany SIWZ - Wykaz zmian Specyfikacje Techniczne Elektryczne i Teletechniczne
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-10 18:50:04
zał. nr 2b do Zmiany SIWZ- Wykaz zmian Projekty Wykonawcze Elektryczne i Teletechniczne
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-10 18:50:39
zał. nr 3 do Zmiany SIWZ - Wykaz zmian branża sanitarna
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-10 18:52:56
Zmienion dokumentacja BRANŻA BUDOWLANA
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-10 18:53:41
Zmieniona dokumentacja BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-10 18:54:23
Zmieniona dokumentacja BRANŻA SANITARNA
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-16 15:09:45
zmiana treści specyfikacji.4.basen modelowy WOiO
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-16 15:10:18
poprawiona. 2014-06-16-umowa basen modelowy WOIO
pobierz
Specyfikacja: 2014-06-17 09:40:13
zmiana treści specyfikacji.5.basen modelowy WOiO
pobierz
Modyfikacja: 2014-06-17 09:40:45
poprawiony formularz ofertowy.basen modelowy WOIO
pobierz