Postępowanie z dnia: 2014-05-29 10:49:53

Nr postępowania: ZP/210/002/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wymiana stolarki okiennej w budynku HYDROTECHNIKI na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-05-29 10:47:15
Soecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-29 10:48:14
Załącznik nr 8 do SIWZ Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-29 10:48:55
Załącznik nr 9 do SIWZ STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2014-05-29 10:49:36
Załącznik nr 10 Zestawienie stolarki okiennej
pobierz