Postępowanie z dnia: 2014-06-06 09:23:35

Nr postępowania: CRZP 241/001/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

OPRACOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ FINALNEJ WERSJI PROGRAMU STUDIÓW NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Jednostka Prowadząca: Wydział Architektury

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-06-06 09:23:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz