Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2014-08-08 14:11:33

Nr postępowania: ZP/321/051/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wyposażenia pracowni modelowania informatyki w mechatronice Wydziału Mechanicznego w ramach projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej"

Jednostka Prowadząca: Dział Organizacyjny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-08-08 14:09:54
SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2014-08-21 09:22:28
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2014-08-21 09:25:55
Formularz oferty - zmiana
pobierz
Modyfikacja: 2014-08-21 09:28:27
Wzór umowy - zmiana
pobierz
Modyfikacja: 2014-08-25 08:11:06
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2014-08-25 08:14:33
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zmiana
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG