Postępowanie z dnia: 2014-09-15 14:30:20

Nr postępowania: ZP/371/055/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usług szkolnictwa wyższego polegających na przeprowadzeniu zajęć z matematyki oraz przygotowaniu programu i materiałów dydaktycznych do zajęć z matematyki dla studentów Politechniki Gdańskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-09-15 14:29:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2014-09-15 14:30:09
Załącznik nr 4 formularz rzeczowo-cenowy - wersja edytowalna
pobierz