Postępowanie z dnia: 2014-10-11 12:14:45

Nr postępowania: ZP/402/008/R/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej wraz z zapleczem Wydziału Chemiczznego Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz: