Postępowanie z dnia: 2014-12-08 15:51:01

Nr postępowania: ZP/462/019/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Świadczenie usługi hotelarskiej dla wykładowców i uczestników warsztatów Statystyka i Analiza Danych II oraz wykładowców i uczestników konferencji Differential Equations and Applications na potrzeby projektu Centrum Zastosowań Matematyki Politechniki Gdańskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Jednostka Prowadząca: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2014-12-08 15:52:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-08 15:52:57
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-15 13:26:19
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2014-12-15 13:35:25
Załączniki do SIWZ po zmianach
pobierz