Postępowanie z dnia: 2015-03-10 09:19:06

Nr postępowania: ZP/60/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa urządzeń multimedialnych w ramach projektu „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” oraz projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości w Politechnice Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-03-16 07:24:02
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 07:24:43
opis przedmiotu zamówienia dla części I -załącznik 8
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 07:25:13
opis przedmiotu zamówienia dla części II -załącznik 8a
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 07:25:58
opis przedmiotu zamówienia dla części III -załącznik 8b
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 07:26:31
załączniki - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-16 13:01:22
zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1
pobierz