Postępowanie z dnia: 2015-03-16 14:44:54

Nr postępowania: ZP/77/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wyposażenia multimedialnego i aparaturowego sal dydaktycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w ramach projektu "Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej"

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-03-23 09:31:31
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie z załącznikami 1 - 6
pobierz
Specyfikacja: 2015-03-23 09:32:04
Załączniki 7.1 -7.14 do SIWZ Opisy oferowanych urządzeń
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-16 09:07:54
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ wraz z informacją o dokonanych zmianach w załacznikach do siwz
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-16 09:08:23
ZMIENIONE załączniki 7.2 i 7.3 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-17 12:54:20
Załączniki 1-5 do SIWZ - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-17 12:54:56
Załączniki 7.1 -7.14 do SIWZ wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-23 08:20:05
Zmiana treści SIWZ 2
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-23 08:20:40
Zmieniony załącznik nr 2.2 do siwz wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-23 08:22:01
Zmieniony załącznik nr 2.2. do siwz
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-23 08:22:30
Zmieniony załącznik nr 7.2 zmiana 2
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-23 08:23:02
Zmieniony załacznik nr 7.2 do siwz wersja edytowalna
pobierz