Postępowanie z dnia: 2015-04-15 12:19:29

Nr postępowania: ZP/120/055/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-04-15 12:17:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-15 12:18:21
załączniki edytowalne
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-22 08:21:27
zapytania i wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ 1
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-23 12:18:48
formularz rzeczowo cenowy po zmianie
pobierz
Specyfikacja: 2015-04-23 12:19:00
formularz rzeczowo cenowy po zmianie
pobierz