Postępowanie z dnia: 2015-05-29 13:11:18

Nr postępowania: ZP/174/057/U/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

usługa badania potencjału rynkowego oraz przygotowania na jej podstawie raportu zawierającego analizę przeprowadzonego badania w celu określenia potencjału komercyjnego wyników prac B+R prowadzonych w Politechnice Gdańskiej dla 2 technologii zgłoszonych w ramach realizacji projektu „Inkubator innowacyjności” współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-05-29 13:11:35
SIWZ wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2015-05-29 13:11:50
SIWZ wraz z załacznikami (edytowalne)
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-03 12:39:50
aktualizacja załącznika Nr 1 do SIWZ
pobierz