Postępowanie z dnia: 2015-06-01 13:36:19

Nr postępowania: ZP 166/002/R/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont pomieszczeń w budynku Hydrotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-06-01 13:26:10
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-01 13:28:46
Załącznik nr 9A do SIWZ - Przedmiar robót pomieszczenia 201a, b, c, 202, 204, 206, 210, 211
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-01 13:30:14
Załącznik nr 9B do SIWZ-Przedmiar robót pomieszczenia 302, 303, 304, 307, 310 i 311
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-01 13:32:08
Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-01 13:33:10
Załącznik nr 11 - Wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-01 13:34:11
Załącznik nr 12A do SIWZ - Wytyczne do wykonania instalacji teleinformatycznych
pobierz
Specyfikacja: 2015-06-01 13:35:26
Załącznik nr 12B do SIWZ - Wytyczne do wykonania instalacji teleinformatycznych - rysunki
pobierz