Postępowanie z dnia: 2015-12-03 13:34:46

Nr postępowania: ZP/394/055/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa oprogramowania dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2015-12-03 13:38:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2015-12-03 13:41:22
załączniki edytowalne nr 1, 2 do SIWZ
pobierz