Postępowanie z dnia: 2016-02-09 14:05:18

Nr postępowania: ZP/18/055/U/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa wykonania koncepcji, dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla „Projektu remontu i przebudowy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12”

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-02-11 09:36:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1-6 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2016-02-11 09:37:21
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy wraz z załącznikami
pobierz
Specyfikacja: 2016-02-11 09:37:41
Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-02-11 09:38:20
Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja
pobierz
Specyfikacja: 2016-02-11 09:38:55
Załączniki edytowalne 1-6 do SIWZ
pobierz