Postępowanie z dnia: 2016-04-14 11:09:35

Nr postępowania: CRZP/112/009/R/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie remontu pomieszczeń do pracy w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-04-14 11:00:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-14 11:01:37
Załączniki 1-9 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-14 11:04:18
Załącznik I do SIWZ - Projekt Część Architektoniczna
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-14 11:05:19
Załącznik II do SIWZ - Projekt Część Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-14 11:06:01
Załącznik III do SIWZ - Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-14 11:06:33
Załącznik IV do SIWZ - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-14 11:07:30
Załącznik V do SIWZ - Inwentaryzacja zdjęciowa
pobierz
Specyfikacja: 2016-04-19 14:19:07
Zmiana treści SIWZ
pobierz