Postępowanie z dnia: 2016-05-24 15:16:30

Nr postępowania: ZP/154/055/U/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Politechniki Gdańskiej w okresie od 01.07.2016 roku do 30.06.2018 roku

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-05-24 15:14:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 3-7
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-24 15:15:22
Załącznik nr 1 do siwz - wykaz majątku, lokalizacji budynków, wykaz punktów kasowych
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-24 15:15:45
Załącznik nr 2 do siwz - wykaz klauzul
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-24 15:16:14
Załącznik nr 8 do siwz - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-02 07:48:00
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2016-06-03 14:31:25
Odpowiedzi na pytania do siwz i informacja o zmianie siwz w zakresie terminu składania ofert
pobierz