Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2016-07-26 14:24:44

Nr postępowania: ZP/221/055/D/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa oprogramowania stanowiącego rozszerzenie posiadanej przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość licencji sieciowej programu Matlab o numerze 1101065.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-07-26 14:20:43
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-26 14:20:59
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-26 14:21:33
Załącznik nr 2 - Opis techniczny oprogramowania
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-26 14:21:50
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-26 14:22:18
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-26 14:23:30
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-26 14:24:35
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-26 14:32:20
Załącznik nr 6 - Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2016-07-26 14:38:58
Załącznik nr 7 - Wzór Umowy,
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG