Postępowanie z dnia: 2016-12-12 13:46:56

Nr postępowania: ZP/298/055/D/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa wraz z transportem do Politechniki Gdańskiej, czasopism krajowych wydawanych w 2017 roku

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-12-12 13:45:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2016-12-12 13:46:09
Załączniki do SIWZ
pobierz