Postępowanie z dnia: 2017-04-13 13:37:30

Nr postępowania: ZP/61/055/D/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa materiałów promocyjnych i koszulek z nadrukiem na Bałtycki Festiwal Nauki dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-04-13 13:31:49
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-04-13 13:32:27
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - materiały promocyjne
pobierz
Specyfikacja: 2017-04-13 13:32:55
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - koszulki
pobierz
Specyfikacja: 2017-04-13 13:33:09
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2017-04-13 13:33:56
Formularze rzeczowo-cenowe - zamówienie podstawowe i zamówienie z prawem opcji
pobierz
Specyfikacja: 2017-04-13 13:34:31
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2017-04-13 13:35:35
Wzór umowy - materiały promocyjne
pobierz
Specyfikacja: 2017-04-13 13:36:08
Wzór umowy - koszulki
pobierz
Specyfikacja: 2017-04-13 13:36:40
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz