Postępowanie z dnia: 2017-05-12 14:21:31

Nr postępowania: CRZP/75/009/D/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa elementów wizyjnego stanowiska badawczego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-05-12 12:58:20
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-12 14:19:36
SIWZ - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-12 14:19:55
zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-12 14:20:31
zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2017-05-12 14:21:18
zał. nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz