Postępowanie z dnia: 2017-06-01 14:12:17

Nr postępowania: ZP/97/055/U/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej ikontraktowej Politechniki Gdańskiej na lata 2017/2018

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-06-01 14:08:44
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-01 14:09:08
Załącznik nr 3 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-01 14:09:29
Załącznik nr 5 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2017-06-01 14:11:38
Załączniki do SIWZ_wersja edytowalna
pobierz