Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2017-07-19 09:44:10

Nr postępowania: ZP/138/055/U/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia bagażu pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez Politechnikę Gdańską poza granicami Polski

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-07-19 09:43:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-07-19 09:43:55
Załączniki do SIWZ_wersja edytowalna
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG