Postępowanie z dnia: 2017-12-01 15:43:07

Nr postępowania: ZP/236/055/D/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-12-01 15:42:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-01 15:42:33
Załączniki 2 a-d formularze rzeczowo-cenowe
pobierz
Specyfikacja: 2017-12-01 15:42:51
Załącznik nr 5 wzór umowy
pobierz