Postępowanie z dnia: 2017-12-15 12:17:07

Nr postępowania: ZP/243/008/D/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa aparatury do pomiaru powinowactwa wiązania w oddziaływaniach białko-białko techniką izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego

Jednostka Prowadząca: Wydział Chemiczny

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-12-15 12:16:18 pobierz
Specyfikacja: 2017-12-15 12:16:55
załączniki nr 1,2,3,4 do siwz
pobierz