Postępowanie z dnia: 2018-02-13 14:03:10

Nr postępowania: ZP/29/055/D/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa wraz z wniesieniem lodówek – chłodziarek podblatowych do zabudowy w „szafce”.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-02-13 14:01:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2018-02-15 14:51:51
Informacja o zmianie treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2018-02-13 14:01:52
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2018-02-13 14:02:06
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2018-02-13 14:02:15
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2018-02-13 14:02:30
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2018-02-13 14:02:45
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz