Postępowanie z dnia: 2018-07-10 10:19:39

Nr postępowania: CRZP/141/009/R/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont wybranych pomieszczeń w budynku A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12"

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-07-10 10:04:43
Załącznik I do SIWZ - Projekt Techniczny - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-10 10:07:17
Załącznik II do SIWZ - Projekt Wykonawczy - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-10 10:09:15
Załącznik III do SIWZ - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-10 10:10:17
Załącznik IV do SIWZ - Rzut kondygnacji - WETI B
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-10 10:13:01
Załącznik V do SIWZ - Rzut kondygnacji - WETI A
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-10 10:14:01
Załącznik VI do SIWZ - Przedmiary robót branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-10 10:15:38
Załącznik VII do SIWZ - Przedmiar robót - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-10 10:16:40
Załączniki 1-9 do SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-10 10:18:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz