Postępowanie z dnia: 2018-07-27 10:16:04

Nr postępowania: CRZP/157/009/R/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12"

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-07-27 10:10:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-27 10:10:43
Załącznik I do SIWZ - Projekt Techniczny - branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-27 10:11:14
Załącznik II do SIWZ - Projekt Wykonawczy - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-27 10:11:39
Załącznik III do SIWZ - STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-27 10:12:07
Załącznik IV do SIWZ - Rzut kondygnacji - WETI B
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-27 10:13:21
Załącznik V do SIWZ - Rzut kondygnacji - WETI A
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-27 10:13:55
Załącznik VI do SIWZ - Przedmiary robót branża budowlana
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-27 10:14:52
Załącznik VII do SIWZ - Przedmiar robót - branża elektryczna
pobierz
Specyfikacja: 2018-07-27 10:15:39
Załączniki 1-9 do SIWZ
pobierz