Postępowanie z dnia: 2018-10-13 09:32:44

Nr postępowania: CRZP/206/009/D/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2018-10-13 08:46:23
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-13 08:47:07
Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia - wersja edytowalna
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-13 08:48:12
Załącznik nr 3 - instrukcja dla wykonawców EPUAP
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-13 08:49:52
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-13 08:50:31
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-13 08:51:12
Załącznik nr 6 do SIWZ - opis techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-13 08:53:44
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-13 08:54:31
Załącznik nr 3C - Instrukcja wypełniania JEDZ
pobierz
Specyfikacja: 2018-10-13 09:31:17
JEDZ
pobierz