Postępowanie z dnia: 2019-03-07 12:46:51

Nr postępowania: ZP/48/055/R/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont ogrodzenia budynku „Wysokich Napięć” Wydziału Elektromechaniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Własna Strzecha 18A.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-03-07 12:42:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2019-03-20 12:40:35
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-07 12:42:59
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-07 12:43:21
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-07 12:43:40
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-07 12:43:54
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-07 12:44:11
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-07 12:45:04
STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-07 12:45:27
Pozwolenie na budowę
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-07 12:45:50
Projekt ogrodzenia
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-14 08:50:29
Przedmiar robót
pobierz