Postępowanie z dnia: 2019-03-11 15:20:29

Nr postępowania: ZP/52/055/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie jednostek pływających Politechniki Gdańskiej na lata 2019-2021

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-03-11 15:16:36
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-11 15:17:31
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cześć A
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-11 15:17:48
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cześć B
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-11 15:18:40
Ogłoszenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-11 15:18:58
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-11 15:19:24
Kalkulator część A
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-11 15:19:40
Kalkulator część B
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-11 15:19:53
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-03-11 15:20:16
Wzór Umowy część A i B
pobierz