Postępowanie z dnia: 2019-04-04 10:21:32

Nr postępowania: ZP/84/055/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa taśm LTO-6 na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-04-04 10:16:22
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-04-04 10:17:41
załącznik nr 1, 1A - wersja edytowalna
pobierz