Postępowanie z dnia: 2020-01-20 12:58:00

Nr postępowania: ZP/13/018/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-01-20 12:45:52
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 12:46:58
Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 12:50:42
Załącznik nr 2 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 12:52:15
Załacznik nr 2a formularz rzeczowo-cenowy dla częśći I
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 12:55:11
Załączniki nr 2b - formularz rzeczowo-cenowy dla części II
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 12:56:15
załacznik nr 3 - oświadczenie
pobierz
Specyfikacja: 2020-01-20 12:57:21
załacznik nr 5 wzór umowy
pobierz