Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-03-23 15:20:00

Nr postępowania: ZP/62/018/U/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

USŁUGA TŁUMACZENIA TEKSTÓW I USŁUGI KOREKTORSKIE (proofreading)

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-03-23 15:23:03
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:24:21
ZAŁĄCZNIK NR 1, FORMULARZ OFERTY
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:25:02
ZAŁĄCZNIKI 2, 2A, OŚWIADCZENIA
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:25:44
ZAŁĄCZNIK 3A, WZÓR ZOBOWIĄZANIA
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:26:02
ZAŁĄCZNIK 3B, WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:26:26
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ EDYTOWALNE
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:27:12
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy dla Wykonawców prowadzących działaln gospod
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:27:43
Załącznik nr 4a do SIWZ Wzór umowy dla osoby fiz
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:28:21
ZAŁĄCZNIK NR 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-23 15:29:11
ZAŁĄCZNIK NR 5 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA EDYTOWALNY
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-28 15:26:44
SIWZ- zmiana terminu str. 11
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-28 15:28:54
2020-03-28 INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA i otwarcia OFERT
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-31 11:09:02
SIWZ 2020-03-31 zmiany na czerwono
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-31 11:13:27
ZAŁĄCZNIK NR 1, FORMULARZ OFERTY 2020-03-31 zmiany na czerwono
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-31 11:14:04
ZAŁĄCZNIK NR 6, WYKAZ OSÓB NOWY 2020-03-31
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-31 11:14:41
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ EDYTOWALNE 2020-03-31
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-31 11:17:21
UMOWA ZAŁ. 4- aktualizacja, zmiany na czerwono 2020-03-31
pobierz
Specyfikacja: 2020-03-31 11:17:34
UMOWA ZAŁ. 4a- aktualizacja, zmiany na czerwono 2020-03-31
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG