Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-05-04 16:48:25

Nr postępowania: ZP/92/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki Gdańskiej w 2020 roku.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-05-04 16:42:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:42:21
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:42:33
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:42:51
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:43:11
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:43:31
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:43:44
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:44:01
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:44:16
Wykaz wykonanych dostaw (NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO !!!)
pobierz
Specyfikacja: 2020-05-04 16:45:14
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG