Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-06-10 14:57:13

Nr postępowania: ZP/118/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa środków chemii profesjonalnej wraz z transportem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-06-10 14:54:57
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-06-10 14:55:13
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-06-10 14:55:30
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-06-10 14:55:46
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-06-10 14:55:56
Wzór Umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-06-10 14:56:10
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-06-10 14:56:41
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG