Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-07-03 11:22:12

Nr postępowania: ZP/143/055/R/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Remont Łącznika DS numer 5 A Politechniki Gdańskiej ul. Wyspiańskiego 7 80-432 Gdańsk.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-07-03 11:17:55
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:18:10
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:18:28
Przedmiar
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:19:09
STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:19:21
Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:19:36
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:19:58
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:21:03
Dokumentacja projektowa
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:21:18
Klauzula informacyjna RODO
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:21:49
Wykaz wykonanych robót i wykaz osób (NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO !!!)
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-03 11:22:03
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2020-07-07 12:55:05
Wzór Umowy
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG