Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-08-10 10:57:57

Nr postępowania: CRZP 175/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa pakietu modernizacyjnego do maszyny wytrzymałościowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-08-10 10:42:51
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-10 10:43:48
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-10 10:45:39
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-10 10:47:49
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-10 10:49:16
Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-10 10:50:16
Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-10 10:51:34
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Opracowanie strony: © 2021 by CUI PG