Postępowanie z dnia: 2020-08-17 13:43:11

Nr postępowania: ZP/188/055/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sukcesywna dostawa artykułów włókienniczych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-08-17 13:32:31
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:32:56
Załączniki 1 i 3
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:33:34
Załącznik nr 2.1 - formularz rzeczowo-cenowy cz. I
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:34:03
Załącznik nr 2.2 - formularz rzeczowo-cenowy cz. II
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:37:48
Załącznik nr 4 - wzór umowy cz I
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:38:14
Załącznik nr 4 - wzór umowy Cz II
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:38:49
Załacznik nr 5 - protokół zdawczo-odbiorczy - wzór
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:39:36
Załącznik 6.1 - wykaz jednostek org. cz I
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:40:14
Załącznik 6.2. - wykaz jedn. organizacyjnych cz II
pobierz
Specyfikacja: 2020-08-17 13:42:50
Załączniki w wersji edytowalnej
pobierz