Postępowanie z dnia: 2020-09-23 11:25:47

Nr postępowania: ZP/215/055/U/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługi konserwacji i napraw kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-09-23 11:22:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-23 11:22:58
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-23 11:23:28
Załącznik nr 2 formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-23 11:24:16
215-20 edytowalna wersja załączników nr 1 i 3
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-23 11:24:54
załącznik nr 5 Karta usługi
pobierz
Specyfikacja: 2020-09-23 11:25:30
Załącznik nr 6 wykaz urządzeń
pobierz