Postępowanie z dnia: 2020-10-22 11:14:24

Nr postępowania: CRZP 248/002/D/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby projektu pt. ”Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makro- pęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych" realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2020-10-22 11:09:59
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-22 11:11:00
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz OFERTA
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-22 11:11:40
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-22 11:12:24
Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-22 11:13:13
Załącznik nr 5 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2020-10-22 11:14:01
Załączniki nr 1,2 do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz